Späť na články

Najdôležitejšie zmeny, ktoré so sebou prináša nová súdna mapa

Dňa 1. júna 2023 nadobudne účinnosť tzv. reforma “súdnej mapy”, ktorej primárnym cieľom má byť podľa jej predkladateľov najmä dosiahnutie rýchlejšieho a kvalitnejšieho rozhodovania. Reformou dôjde k zrušeniu viacerých existujúcich súdov, vytvoreniu nových kauzálne príslušných súdov a okrem iného aj k presunu agend medzi jednotlivými súdmi.

Vznik mestských súdov

Jednu z najväčších zmien čaká hlavné mesto Bratislava a mesto Košice. V týchto mestách vzniknú transformáciou zo súčasných okresných súdov nové tzv. mestské súdy.

V rámci súdnej reformy vzniknú v Bratislave štyri mestské súdy s nasledovnou špecializáciou agendy:

  • trestnoprávna agenda - Mestský súd Bratislava I;
  • poručenská agenda - Mestský súd Bratislava II;
  • obchodná agenda vrátane agendy registrového súdu - Mestský súd Bratislava III; a
  • občianskoprávna a pracovnoprávna agenda - Mestský súd Bratislava IV.

Mestský súd v Košiciach nahradí Okresný súd Košice I, II a Košice – okolie.

Zmeny vo vedení obchodného registra v Bratislave a Košiciach

Obchodný register bude po novom viesť:

  • Mestský súd Bratislava III pre obvod Krajského súdu v Bratislave; a
  • Mestský súd Košice pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

Uvedená zmena bude mať dopad na povinnosť uvádzať označenie (“nového“) registrového súdu, ktorý zapísanú osobu eviduje. Z tohto dôvodu je potrebné, aby spoločnosti, ktoré sú zapísané v súčasnosti pod Okresným súdom Bratislava I, uvádzali od 1. júna 2023 v obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej podobe Mestský súd Bratislava III. Spoločnosti v súčasnosti zapísané pod Okresným súdom Košice I, sú povinné po novom ako registrový súd uvádzať Mestský súd Košice.

Ostatné registrové súdy pre zvyšné obvody ostávajú nezmenené.

Okresné súdy

Počet okresných súdov sa zníži z počtu 54 na 36 (vrátane piatich mestských súdov), pričom niektoré zo zrušených súdov budú naďalej fungovať ako pracoviská svojich nástupníckych okresných súdov.

Obchodnoprávne spory budú po novom rozhodované len na ôsmich okresných súdoch a nie na všetkých ako v súčasnosti (t.j. pribudla nová kauzálna príslušnosť súdov v obchodnoprávnych sporoch).

Zmeny sa dotknú aj kauzálnej príslušnosti súdov v pracovnoprávnych sporoch. Doteraz príslušné súdy nahradia úplne iné okresné súdy. Napríklad pre obvod Krajského súdu v Prešove nebude príslušný Okresný súd Poprad ako tomu je v súčasnosti, ale Okresný súd Prešov.

Krajské súdy

Doterajšie krajské súdy ostanú zachované. Dôjde však k nasledovným zmenám:

  • druhostupňové obchodné spory budú len v pôsobnosti Krajského súdu Bratislava, Banská Bystrica a Košice; a
  • druhostupňové poručenské veci budú len v pôsobnosti Krajského súdu Trnava, Žilina a Prešov.

Občianskoprávne a trestnoprávne druhostupňové veci zostávajú naďalej na všetkých ôsmich krajských súdoch.

Správne súdy

Reformou taktiež dochádza k vzniku troch nových prvostupňových správnych súdov, a to Správneho súdu v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Tieto správne súdy budú mať postavenie krajského súdu.

 

Či reforma súdnej mapy skutočne prinesie očakávaný cieľ a teda dôjde k zefektívneniu a k skráteniu dĺžky súdnych konaní ukáže aplikačná prax.

V najbližších mesiacoch však možno očakávať predĺženie jednotlivých súdnych konaní, a to v dôsledku zmeny zákonných sudcov a odročení pojednávaní na nevyhnutne potrebný čas pre implementáciu zmien.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať