Späť na články

Dostali ste už od finančnej správy oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti?

Finančná správa má posledné dni na doručenie oznámení o indexe daňovej spoľahlivosti. Výsledok hodnotenia daňovníkov bude od októbra verejne dostupný na webovom sídle finančnej správy.

Ako sme avizovali v predchádzajúcich vydaniach, od 1.1.2022 je účinná novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 408/2021 Z. z.), ktorá upravuje zverejňovanie zoznamu daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti („Index“).

Od 1.1.2022 finančná správa triedi daňové subjekty do troch skupín, a to: (i) vysoko spoľahlivé, (ii) spoľahlivé a (iii) nespoľahlivé daňové subjekty. Podľa novej právnej úpravy je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky („FR SR“) povinné zverejniť Index najneskôr do 30.9.2022.

V týchto mesiacoch daňové úrady oznamujú daňovým subjektom ich indexy daňovej spoľahlivosti. V praxi sa však stretávame s viacerými nezrovnalosťami v postupe daňových úradov.

V zmysle zákonnej úpravy je hodnoteným obdobím kalendárny polrok, no daňové úrady vo viacerých prípadoch pri určovaní Indexu daňového subjektu zohľadňovali zistenia z daňovej kontroly ukončenej pred mnohými rokmi (často viac než 7 rokov), a to napriek tomu, že daňový subjekt v minulosti na základe výsledku tejto daňovej kontroly riadne a včas uhradil takto vyrubenú daň.

Zákonodarca viac krát deklaroval, že index daňovej spoľahlivosti bude mať motivačný charakter, a teda účelom zákona nebolo v takýchto prípadoch sankcionovať daňové subjekty zhoršením ich daňového indexu.

Vo viacerých prípadoch sme sa stretli s tým, že oznámenie o určení Indexu obsahovalo len odkaz na číslo kritéria, bez toho, aby správca dane daňový subjekt poučil, v akom právnom predpise sa toto kritérium nachádza a ako daňový úrad toto kritérium aplikoval.

Otáznou ostáva aj aplikácia kritérií uvedených v tzv. Podrobnostiach týkajúcich sa nárokov, ekonomických ukazovateľov, zásad a spôsobu určenia Indexu daňového subjektu („Podrobnosti“), ktoré vyhotovilo FR SR. Podľa súčasnej právnej úpravy (§ 53d ods. 4 Daňového poriadku) je FR SR zmocnené len uverejniť na svojom webovom sídle (t.j. nie ustanoviť) podrobnosti týkajúce sa nárokov, ekonomických ukazovateľov, zásad a spôsobu určenia Indexu daňového subjektu.

Daňový poriadok umožňuje daňovníkom podať proti oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti odôvodnenú námietku do 15 dní od doručenia oznámenia. Ak vám správca dane v týchto dňoch oznámil index daňovej spoľahlivosti, s ktorým nie ste spokojní, neváhajte nás kontaktovať.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať