Späť na články

CBAM: Prijatie pravidiel pre plnenie oznamovacích povinností počas prechodného obdobia

Európska komisia prijala 17. augusta 2023 vykonávacie nariadenie, ktoré stanovuje pravidlá pre plnenie oznamovacích povinností na účely mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach („CBAM“) počas prechodného obdobia.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1773 zo 17. augusta 2023, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/956, pokiaľ ide o oznamovacie povinnosti na účely mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach počas prechodného obdobia, bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie 15. septembra 2023.

V období od 1. októbra 2023 do konca roka 2025 sa tento mechanizmus bude uplatňovať v pilotnej fáze plnením oznamovacích povinností o emisiách viazaných v dovoze, bez zavedenia finančných kompenzácií.

Komisia uverejnila aj usmernenia týkajúce sa praktického vykonávania nových pravidiel.

Informáciu o zavedení CBAM nájdete v našom prechádzajúcom článku.

Odkazy na súvisiace dokumenty:

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok