Späť na články

Vývoj právnych predpisov EÚ v oblasti sociálneho poistenia

Pandemická situácia sa v mnohých krajinách opäť zhoršuje. Téma práce z domu je čoraz aktuálnejšia. Zložitosť a administratívna záťaž sa zvyšujú. Cezhraničná mobilita zamestnancov môže viesť k  nedodržiavaniu právnych predpisov. Ich dodržanie je však komplikované aj z dôvodu odlišných interpretácií niektorých štátov.

V snahe zmierniť negatívne dôsledky, na začiatku pandémie zaviedlo 27 členských štátov EÚ dočasné pravidlá v oblasti sociálneho poistenia, tzv. „No impact policy“. Jedná sa o dočasné opatrenia, ktoré v oblasti sociálneho poistenia mali brániť zmenám v postavení zamestnancov, ktorí sa po skončení pandemických obmedzení plánujú vrátiť k výkonu práce rovnako ako pred pandémiou. Vďaka týmto pravidlám mohli osoby dočasne pracujúce z iného štátu ostať poistené tam, kde by svoju prácu vykonávali za bežných (predpandemických) okolností.

V decembri 2021 sa Správna komisia EÚ dohodla na predĺžení týchto dočasných pravidiel o ďalších 6 mesiacov, t. j. do 30. júna 2022. Predĺženie bolo kvôli pretrvávajúcej pandémii nevyhnutné.

Keďže pandémia pokračuje a spôsob práce sa mení možno aj natrvalo, niektoré členské štáty EÚ pravdepodobne budú tlačiť na to, aby sa koordinačné pravidlá o sociálnom zabezpečení prehodnotili aj z dlhodobého hľadiska. Problémom naďalej ostáva aj odlišný výklad pravidiel niektorých členských štátov, vrátane Slovenska. Získavanie A1 certifikátov na účely sociálneho poistenia v rôznych „pandemických situáciách“ je preto náročné. Ak máte akékoľvek problémy v tejto súvislosti, neváhajte nás kontaktovať.

V súvislosti s Nariadením EÚ 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia sa v súčasnosti rokuje o jeho novelizácii. Očakáva sa mnoho zmien, ako napríklad systém povinného oznamovania vyslaní zamestnancov pred ich začiatkom. Táto zmena bude mať pravdepodobne prísne termíny a možné sankcie v prípade ich nedodržania. Samotné znenie však zatiaľ nie je známe.

V novelizácii nariadenia sú očakávané aj iné zmeny, nielen v súvislosti s vysielaním pracovníkov, ale aj s pracovnými cestami či prácou z dvoch a viacerých krajín EÚ. Diskusie v oblasti benefitov sociálneho poistenia budú pravdepodobne najboľavejšie.

Vývoj situácie budeme sledovať a o ďalších zmenách Vás budeme informovať. Medzičasom, prosím, nezabudnite zohľadniť povinnosti v oblasti sociálneho poistenia a daní pri schvaľovaní práce z domu či budúcich vyslaniach do zahraničia. KPMG Vám je k dispozícii.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok