Zo sveta
11. 12. 2019

Vplyv novely rakúskeho zákona o dani z príjmov na slovenské spoločnosti

Od januára 2020 bude mať zamestnávateľ, ktorý zamestnáva rakúskych daňových rezidentov, povinnosť registrovať sa v Rakúsku ako zamestnávateľ a odvádzať z ich príjmov preddavky na daň zo závislej činnosti. Zmena zákona môže zasiahnuť aj slovenské spoločnosti, ktoré zamestnávajú osoby žijúce v Rakúsku.

Ivana Soboličová
Katarína Laciková

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Podľa nových pravidiel platných v Rakúsku od januára 2020, zamestnávateľ, ktorý zamestnáva osobu, ktorá podlieha neobmedzenej daňovej povinnosti v Rakúsku (teda je rakúskym daňovým rezidentom), bude povinný registrovať sa v Rakúsku ako zamestnávateľ a odvádzať z ich príjmov preddavky na daň zo závislej činnosti. Do konca roka 2019 sa táto povinnosť vzťahovala iba na spoločnosti, ktoré mali v Rakúsku stálu prevádzkareň pre účely dane zo závislej činnosti.

Fyzická osoba podlieha v Rakúsku neobmedzenej daňovej povinnosti, ak má v Rakúsku bydlisko alebo sa tam obvykle zdržiava. Zamestnávateľom, ktorí v Rakúsku nemajú stálu prevádzkareň pre účely dane zo mzdy, ale zamestnávajú rakúskeho daňového rezidenta, pribudnú podľa novely viaceré povinnosti. Pre viac informácií nasledujte link: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/11/flash-alert-2019-175.html

Nedávno rakúska správa daní zverejnila nové informácie, podľa ktorých je zahraničný zamestnávateľ povinný zrážať daň zo mzdy, iba ak je mzda zdaniteľná v Rakúsku podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Okrem toho sa očakáva, že daňová správa vydá ďalšie usmernenia, pokiaľ ide o výpočet preddavkov zo zdaniteľného príjmu v Rakúsku (napr. v prípade práce z domu v Rakúsku alebo služobných ciest v Rakúsku).

Nová legislatíva môže mať vplyv aj na slovenské spoločnosti, ktoré zamestnávajú osoby žijúce v Rakúsku. V pohraničných oblastiach v Rakúsku žije veľa Slovákov zamestnaných slovenskými zamestnávateľmi. V prípade, ak má na Vás alebo Vašu spoločnosť novela rakúskeho zákona dosah a potrebujete v tejto oblasti asistenciu, neváhajte nás kontaktovať.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign