V skratke
25. 1. 2022

Verejný index daňovej spoľahlivosti

Dňa 30. decembra 2021 boli v Zbierke zákonov zverejnené kritériá, podľa ktorých sa bude posudzovať spoľahlivosť daňových subjektov. Očakáva sa, že nový nástroj na hodnotenie daňovníkov zvýši motiváciu v  konaní voči finančnej správe – výsledok plnenia daňových povinností sa stáva verejne dostupným.

Daňové a právne oddelenie

Od 1. januára 2022 je účinná Vyhláška Ministerstva financií SR, ktorá spresňuje rámec 13 hodnotiacich kritérií na udelenie indexu subjektom registrovaným na daň z príjmov.

Nová verzia indexu daňovej spoľahlivosti prináša viacero benefitov pre vysoko spoľahlivé subjekty, o ktorých sme vás už priebežne informovali v predchádzajúcich článkoch venovaných novele daňového poriadku.

Celé znenie Vyhlášky MF SR o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti nájdete na tomto odkaze.

Pripomíname, že zoznam daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti uverejní finančná správa na svojom webovom sídle do 30. júna 2022.

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign