Dane
14. 7. 2020

Tri hlavné zmeny, ktoré prináša návrh novely zákona o DPH

Ministerstvo financií SR predložilo návrh novely zákona DPH, ktorý prináša tri hlavné zmeny s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2021 s výnimkou termínu na registráciu pre osobitné úpravy s navrhovanou účinnosťou od 1. októbra 2020.

Zuzana Šidlová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Tri hlavné zmeny sa týkajú:

  • zavedenia nových pravidiel pre zdaňovanie cezhraničných dodaní tovarov (predaj tovaru na diaľku) a služieb poskytnutých iným ako zdaniteľným osobám, ktoré zahŕňajú o. i.:
    • zrušenie oslobodenia od DPH pri dovoze zásielok s hodnotou nižšou ako 22 eur,
    • rozšírenie uplatňovania jednotného kontaktného miesta (OSS – One Stop Shop),
    • zavedenie importného jednotného kontaktného miesta (IOSS – Import One Stop Shop) pre dovoz tovaru s hodnotou nepresahujúcou 150 eur, ako aj zjednodušujúcej úpravy v prípadoch, kedy IOSS nebude možné použiť,
  • zavedenia opravy základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby (pri splnení stanovených podmienok) a s tým súvisiacej povinnosti opraviť odpočítanú daň,
  • rozšírenia možnosti preukázania vývozu tovaru mimo EÚ.

O ďalších krokoch v legislatívnom procese Vás budeme informovať.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign