Dane
30. 5. 2019

Tri hlavné zmeny, ktoré prináša návrh novely zákona o DPH

Ministerstvo financií SR predložilo návrh novely zákona DPH, ktorý prináša tri hlavné zmeny s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2020.

Zuzana Šidlová

Ministerstvo financií SR predložilo návrh novely zákona DPH, ktorý prináša tri hlavné zmeny s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2020:

  • “Rýchle riešenia” (tzv. “quick fixes”) v oblastiach: “call-off stock” zjednodušenie, reťazové obchody a intra-komunitárne dodanie tovarov;

  • Nové pravidlá pre oslobodenia od DPH pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom v colnom a osobitnom sklade;

  • Ďalšie zmeny, ktoré zahŕňajú o. i.:

    • Pravidlá pre opravu základu dane pre cestovné kancelárie a agentúry;

    • Určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní drobného hmotného majetku;

    • Povinnosť opraviť odpočítanú daň pri investičnom majetku aj v prípade prijatých služieb vykonaných na tomto majetku.

O ďalších krokoch v legislatívnom procese Vás budeme informovať.

Zdieľať článok
LinkedIn