Späť na články

Služby poskytované pobočke ústredím, ktoré je členom DPH skupiny, sú predmetom DPH

Súdny dvor EÚ vydal rozsudok C‑812/19 Danske Bank, v ktorom sa zaoberal uplatnením DPH pri poskytovaní služieb ústredím, ktoré je členom DPH skupiny, svojej pobočke v inom členskom štáte EÚ.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

V roku 2014 Súdny dvor EÚ vo veci C-7/13 Skandia America (USA), filial Sverige rozhodol, že:

  • ústredie so sídlom mimo EÚ a jeho pobočku zriadenú v členskom štáte EÚ, ktorá je členom DPH skupiny, nemožno považovať za jednu zdaniteľnú osobu, preto
  • sa služby poskytnuté ústredím takejto pobočke musia považovať za poskytnuté DPH skupine, a nie tejto pobočke, a teda podliehajú DPH a
  • táto DPH skupina je osobou povinnou platiť DPH z týchto prijatých služieb.

Na základe tohto rozsudku vznikali otázky, či sa takýto postup uplatní aj v prípade, že sa ústredie nachádza v členskom štáte EÚ a nie v tretej krajine, alebo v prípade, ak je ústredie (a nie pobočka) členom DPH skupiny.

Súdny dvor EÚ zodpovedal tieto otázky vo svojom rozsudku C‑812/19 Danske Bank, v ktorom potvrdil, že princípy uvedené vo veci C-7/13 Skandia America (USA), filial Sverige sa uplatnia aj na situáciu, keď je ústredie, zriadené v členskom štáte EÚ (Dánsko), členom DPH skupiny a poskytuje služby svojej pobočke v inom členskom štáte EÚ (Švédsko).

Služby poskytované pobočke ústredím, ktoré je členom DPH skupiny, teda podliehajú DPH.

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok