V skratke
23. 2. 2022

Predĺženie termínov k prideleniu a zverejneniu indexu daňovej spoľahlivosti

22. februára 2022 vyšla v Zbierke zákonov novela zákona o finančnej kontrole a audite, ktorou sa upravuje zákon o správe daní (daňový poriadok). Pozmeňovací návrh prináša v aktualizovanom znení zmenu termínov na oznámenie indexu daňovej spoľahlivosti.

Daňové a právne oddelenie

V porovnaní s pôvodným schváleným znením, o ktorom sme vás informovali v našom predchádzajúcom článku, sa posúva termín na zaslanie oznámenia o pridelení indexu daňovej spoľahlivosti z 28. februára do 30. júna 2022 a termín na zverejnenie zoznamu ohodnotených daňových subjektov z 30. júna do 30. septembra 2022.

Novela zákona má poskytnúť finančnej správe dostatok času na prípravu informačnej kampane a realizáciu indexu na požadovanej technickej úrovni.

Zákon nadobudol účinnosť 27. februára 2022.

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign