Dane
26. 4. 2018

Pravidlá zdaňovania virtuálnych mien naberajú základné kontúry

Obchodovanie s virtuálnymi menami je v poslednej dobe čoraz diskutovanejšia téma. Keďže v súčasnom znení daňových a účtovných prepisov chýba potrebná úprava, ministerstvo financií vydalo koncom marca Metodické usmernenie k postupu zdaňovania virtuálnych mien a pripravuje sa aj príslušná legislatívna úprava.

Ivana Soboličová

Metodickým usmernením ministerstvo vyjadrilo svoj postoj k zdaňovaniu a účtovaniu virtuálnych mien v čase, keď v legislatíve chýba akákoľvek špecifická úprava tejto problematiky. Zároveň však vláda pracuje na novelizácii Zákona o účtovníctve a  Zákona o dani z príjmov, ktoré sú súčasťou pripravovaného Zákona o dani z poistenia. Tieto dve nepriame novely riešia účtovanie, oceňovanie i zdaňovanie virtuálnych mien viac menej v duchu už vydaného Metodického pokynu.

V zmysle spomínaného Metodického usmernenia, ako aj pripravovaných noviel, sa za predaj virtuálnej meny považuje akákoľvek jej výmena, vrátane výmeny jednej virtuálnej meny za inú virtuálnu menu a výmeny za službu alebo majetok. Súčasťou základu dane má byť príjem z akéhokoľvek takéhoto predaja virtuálnej meny (t.j. vrátane výmeny jednej virtuálnej meny za inú).

Príjem zahŕňaný do základu dane sa bude určovať ocenením vymieňanej meny reálnou hodnotou ku dňu jej výmeny, pričom reálnou hodnotou sa rozumie trhová hodnota zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou v deň výmeny. Úhrn vstupných cien virtuálnych mien bude možné zahrnúť len do výšky úhrnu príjmu z ich predaja, teda prípadné straty nebudú vstupovať do základu dane. Návrh noviel taktiež rieši vstupnú cenu virtuálnej meny a majetku a služieb nadobudnutých za virtuálnu menu.

U fyzických osôb je príjem z predaja virtuálnej meny považovaný za ostatný príjem podľa paragrafu 8 Zákona o dani z príjmov, a teda bude aj predmetom zdravotného poistenia.  

Navrhované novely však ešte musia prejsť schvaľovacím procesom v NR SR. O ďalšom vývoji vás budeme informovať.

Pokiaľ uvažujete o obchodovaní s virtuálnymi menami, odporúčame vopred zvážiť možné daňové dôsledky. V prípade vášho záujmu o podrobnejšie informácie nás, prosím, kontaktujte.

 

Zdieľať článok
LinkedIn