Zo sveta
12. 4. 2017

OECD: Technológie ponúkajú riešenia pri predchádzaní, identifikovaní a riešení daňových únikov a podvodov

Podľa OECD, technologické riešenia poskytujú jasnú cestu k výraznému znižovaniu daňových únikov a podvodov, ktoré stoja vlády miliardy na ročných príjmoch.

Daňové a právne oddelenie

Podľa OECD, technologické riešenia poskytujú jasnú cestu k výraznému znižovaniu daňových únikov a podvodov, ktoré stoja vlády miliardy na ročných príjmoch. OECD koncom marca (31.3.2017) vydalo správu Technologické nástroje v boji proti daňovým únikom a daňovým podvodom (ďalej len „správa“).

Správa demonštruje ako sú technológie v súčasnosti využívané v niektorých krajinách správcami dane pri predchádzaní, identifikovaní a riešení daňových únikov a daňových podvodov.

Tieto východiská môžu podľa OECD ponúknuť win-win riešenie:

  • lepšie odhaľovanie trestnej činnosti
  • dosiahnutie vyšších príjmov, a
  • synergie, ktoré umožnia ľahšie dodržiavanie daňových predpisov pre podniky a správcu dane.

Na základe skúseností z 21 krajín, správa uvádza príklady osvedčených postupov v oblasti efektívneho využívania technológii v boji proti daňovým trestným činom:

  • Vo Rwande zavedením technológie predajného miesta na riešenie obmedzovania elektronického predaja viedlo k zvýšeniu výberov DPH pri predajoch o 20 %.
  • V kanadskej provincii Quebec zaviedli podobnú technológiu v reštauračnom odvetví, čo malo za následok vymoženie približne 822 miliónov eur na daniach, pričom sa predpokladá vymoženie dane vo výške 1,44 miliárd eur do roku 2018 – 2019.
  • V dotknutých sektoroch v Maďarsku zvýšili príjem z DPH o 15 % vďaka elektronickým pokladniam. 
  • Vo Švédsku sa zavedením registračných pokladníc pripojených na fiškálnu riadiacu jednotku zvýšili daňové príjmy o približne 300 miliónov eur ročne.

Podľa správy Slovensko kvôli domácim fakturačným podvodom stratilo v roku 2014 a 2015 sumu približne 500 miliónov eur na DPH. Mexiko kvôli falšovaniu faktúr stratilo na daňových príjmoch asi 3 miliardy eur. Niektoré krajiny na zvládnutie tohto problému implementovali elektronickú fakturáciu. V Mexiku dosiahli, že povinná elektronická fakturácia priviedla 4,2 milióna mikro-podnikov do formálnej ekonomiky.

Správa bola prezentovaná počas tohtoročného OECD Fóra k boju proti korupcii a integrite v Paríži. Táto udalosť spája zainteresované strany z vlády, akademickej obce, biznisu a občianskej spoločnosti, aby sa zapojili do diskusie o politike, osvedčených postupoch, a nedávnych pokrokoch v oblasti integrity a boja proti korupcii.

Správa bola pripravená Jednotkou OECD so zameraním na boj proti daňovým trestným činom a iným trestným činom, ktorá pracuje na rozvíjaní Oslo dialógu. Tento dialóg OECD spustila v roku 2011 a podporuje celkový prístup k riešeniu finančnej trestnej činnosti a spoluprácu medzi jednotlivými orgánmi, ako aj medzinárodnú spoluprácu.

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign