Zo sveta
24. 1. 2018

Ministri financií odsúhlasili čiernu listinu EÚ nespolupracujúcich jurisdikcií v daňovej oblasti

Na svojom zasadnutí 5. decembra 2017 sa Rada pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) dohodla na EÚ zozname nespolupracujúcich jurisdikcií z daňového hľadiska za rok 2017 a potvrdila, že tieto daňové jurisdikcie zostanú na tomto zozname až do splnenia požadovaných kritérií.

Zuzana Blažejová

V januári 2016 Európska komisia predložila návrh na spoločný prístup k jurisdikciám tretích krajín v otázkach dobrej správy daní. Cieľom bolo nahradiť existujúce vnútroštátne zoznamy nespolupracujúcich krajín jednotným systémom na úrovni EÚ. Proces zostavovania zoznamu bol založený na trojstupňovom prístupe pozostávajúcom z predbežného posúdenia krajín, rozsiahlej skríningovej fázy a napokon prípravy zoznamu nespolupracujúcich jurisdikcií.

Ako výsledok skríningového procesu Rada ECOFIN zaradila do zoznamu nespolupracujúcich jurisdikcií sedemnásť krajín a odporučila, aby bol tento zoznam revidovaný aspoň raz ročne. Uvedené jurisdikcie boli vyzvané, aby vykonali požadované zmeny a zapojili sa do diskusií so skupinou Code of Conduct, ktorá bude monitorovať kritériá a prijaté záväzky.

Na svojom zasadnutí 23. januára 2018 Rada z čiernej listiny vyradila osem štátov v nadväznosti na záväzky prijaté na vysokej politickej úrovni v záujme odstránenia obáv EÚ. Čierna listina k dnešnému dňu obsahuje nasledujúcich deväť krajín:

 1. Americká Samoa
 2. Bahrajn
 3. Guam
 4. Marshallove ostrovy
 5. Namíbia
 6. Palau
 7. Svätá Lucia
 8. Samoa
 9. Trinidad and Tobago

V rámci reakcie na zverejnenie čiernej listiny sa od členských štátov EÚ očakáva, že budú uplatňovať aspoň jedno z nasledujúcich administratívnych opatrení:

 • prísnejšie monitorovanie určitých transakcií,
 • zvýšenie rizika daňovej kontroly pre tie daňové subjekty, ktoré využívajú benefity sporných režimov, alebo
 • zvýšenie rizika daňovej kontroly pre tie daňové subjekty, ktoré využívajú štruktúry alebo dohovory zahrňujúce jurisdikcie uvedené na čiernej listine

ECOFIN odporučila, aby členské štáty EÚ prijali určité obranné daňové opatrenia v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi, legislatívou EÚ a medzinárodnými právnymi predpismi, ako sú napríklad daňová neuznateľnosť nákladov, ustanovenia týkajúce sa zrážkovej dane, pravidlá ovládaných zahraničných spoločností a obmedzenie daňového oslobodenia prijatých dividend a kapitálových ziskov, atď.

Európska komisia na úrovni EÚ uviedla, že v platnosti ostávajú existujúce obranné opatrenia. Ide napríklad o obmedzenie prístupu k fondom EÚ alebo prísnejšie požiadavky na podávanie správ pre nadnárodné spoločnosti, ktoré majú aktivity v jurisdikciách nachádzajúcich sa na čiernej listine. Zároveň však vyzvala členské štáty EÚ, aby rovnako zaviedli účinné sankcie.

 

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign