Dane
25. 1. 2018

Definícia daňovej rezidencie sa rozšírila

Od začiatku roka 2018 je rezidencia fyzickej osoby pre daňové účely definovaná širšie.

Ivana Soboličová

Daňovým rezidentom už nie sú len osoby s registrovaným trvalým pobytom na Slovensku alebo osoby, ktoré tu strávia viac ako 183 dní v príslušnom roku, ale aj osoby, ktoré tu majú bydlisko.

Rozšírená definícia môže viesť k zmene daňovej rezidencie u osôb, ktoré trávili dlhší čas v zahraničí a odhlásili si svoj trvalý pobyt na Slovensku, ale stále majú k dispozícií ubytovanie (nie len na príležitostné účely) a ich osobné a ekonomické väzby na Slovensku sú stále silné. Môže im tak vzniknúť povinnosť zdaňovať svoje príjmy na Slovensku.

Táto zmena môže postihnúť predovšetkým osoby, ktoré bývajú v krajinách, s ktorými Slovenská republika nemá zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Ide napríklad o Monako. Taktiež sa môže dotknúť osôb, ktorým sa na základe novo získanej rezidencie v zmysle slovenskej legislatívy presunie rezidencia na Slovensko v súlade s rezidenčnými kritériami stanovenými v príslušnej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia, keďže zmluvu doposiaľ nemuseli uplatňovať.

V prípade, že si prajete posúdiť vašu rezidenciu, kontaktujte KPMG.   

 

Zdieľať článok
LinkedIn