Späť na články

Čo prináša novela zákona o DPH?

Národná rada SR schválila novelu zákona o DPH.

Novela zavádza dočasné zníženie sadzby DPH (z 20 % na 10 %) na prepravu osôb lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, na vstup do športových zariadení na účely vykonávania športu a na umelé kúpaliská a na reštauračné a stravovacie služby. Táto zmena by mala byť účinná od 1. januára 2023 a mala by sa uplatňovať do 31. marca 2023.

Ďalej novela s účinnosťou od 1. januára 2023 (s výnimkou novej záznamovej povinnosti poskytovateľov platobných služieb s účinnosťou od 1. januára 2024) prináša tieto hlavné zmeny:

  • povinnosť pre platiteľov DPH opraviť odpočítanú DPH z tovarov a služieb zakúpených v SR v prípade, ak sú (čiastočne) po splatnosti viac ako 100 dní,
  • zmeny v oprave základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby a v súvisiacej povinnosti opraviť odpočítanú daň,
  • zrušenie registračnej povinnosti (a zavedenie možnosti zrušiť DPH registráciu) usadených subjektov, ak obrat na registráciu dosiahli výlučne z vybraných dodaní oslobodených od DPH (poisťovacie a finančné služby a dodanie a nájom nehnuteľností).

O ďalších krokoch v legislatívnom procese Vás budeme informovať.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať