Dane
25. 6. 2021

6 najdôležitejších zmien v pravidlách DPH pre e-commerce

Od 1.7.2021 nadobudnú účinnosť zmeny pravidiel DPH s vplyvom na oblasť cezhraničného elektronického obchodovania. Budú mať vplyv najmä na internetové obchody predávajúce tovar konečným spotrebiteľom a digitálne platformy. Dotknú sa tiež občanov dovážajúcich tovar z krajín mimo EÚ pre vlastné potreby, ako aj ďalších osôb uskutočňujúcich dovoz tovaru z tretích štátov pre svoju obchodnú činnosť.

Elvíra Ungerová

O zmenách pravidiel DPH v oblasti cezhraničného elektronického obchodovania sme Vás už informovali v samostatnom príspevku.

Najdôležitejšie zmeny zahŕňajú:

  • nové pravidlá zdaňovania predaja tovaru na diaľku v rámci EÚ, ktorý nahradí doterajší „zásielkový predaj“ a zavedenie definície predaja tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov,
  • zrušenie existujúceho limitu pre zásielkový predaj v rámci EÚ (35 000 eur/100 000 eur) a jeho nahradenie novým limitom vo výške 10 000 eur pre celú EÚ,
  • zavedenie osobitných ustanovení, podľa ktorých sa na účely DPH predpokladá, že tovar prijal a dodal podnik uľahčujúci dodania prostredníctvom použitia online elektronického rozhrania (online trhovisko, platforma, portál),
  • zrušenie oslobodenia od DPH pri dovoze zásielok s hodnotou do 22 EUR,
  • rozšírenie režimu jednotného kontaktného miesta (OSS) a vytvorenie osobitnej úpravy jednotného kontaktného miesta pre dovoz (IOSS),
  • zavedenie zjednodušujúcich opatrení pre priznávanie a platbu dane pri dovoze tovaru, pokiaľ ide o predaj tovaru na diaľku dovážaného v zásielkach s hodnotou nepresahujúcou 150 EUR v prípade, keď sa nepoužije IOSS.

Portál Finančnej správy SR k projektu e-commerce

Finančná správa SR na svojom portáli venovala samostatné podstránky:

  • osobitnej úprave OSS :

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/one-stop-shop#registracia_zrusenie

  • osobitnej úprave IOSS

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/import-one-stop-shop

  • preclievaniu zásielok tovaru z územia mimo EÚ:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/ecommerce#eCommerceKto

Sprístupnila tiež nový e-commerce portál, ktorý od 1. júla 2021 bude slúžiť na preclievanie zásielok z krajín mimo EÚ s hodnotou tovaru do 150 eur. Viac sa môžete dozvedieť tu.

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign