V skratke
23. 1. 2018

Účtovné poradenstvo - novinky január 2018

V decembri 2017 boli prijaté novely viacerých účtovných predpisov pre podnikateľov – postupov účtovania pre podnikateľov a opatrení k účtovnej závierke podnikateľov.

Andrea Šikulová

Najviac z týchto zmien nadväzuje na zmeny v Obchodnom zákonníku, týkajúce sa kapitálového fondu z príspevkov akcionárov / spoločníkov (účtovné predpisy používajú pojem „ostatné kapitálové fondy“), uskutočnené zákonom č. 264/2017 Z.z. z 12. októbra 2017.

Teraz prišiel rad na nižšie právne normy, do ktorých sa tieto zmeny museli premietnuť, a to:

  • Postupy podnikateľov sa novelizovali opatrením MF SR zo 6. decembra 2017 č. MF/14776/2017-14,
  • Opatrenie k účtovnej závierke veľkých účtovných jednotiek a subjektov verejného záujmu sa novelizovalo opatrením MF SR zo 6. decembra 2017 č. MF/14770/2017-14,
  • Opatrenie k účtovnej závierke malých účtovných jednotiek sa novelizovalo opatrením MF SR zo 6. decembra 2017 č. MF/14774/2017-14,
  • Opatrenie k účtovnej závierke mikro účtovných jednotiek sa novelizovalo opatrením MF SR zo 6. decembra 2017 č. MF/14775/2017-14.

Viac informácií nájdete v Aktualitách 2018/01.

Zdieľať článok
LinkedIn