V skratke
31. 10. 2022

Účtovné aktuality: Zmeny v zákone o účtovníctve

Pripravili sme podrobný prehľad venovaný novinkám a úpravám v účtovnej oblasti.

Andrea Šikulová

Prinášame Vám prehľad hlavných zmien v zákone v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia. Tento zákon je v médiách označovaný ako „Sulíkovo kilečko 2“. Zákon nadobudol účinnosť 1. septembra 2022.

Účelom návrhu zákona je znížiť nadmernú regulačnú záťaž podnikania a tým zvýšiť motiváciu k začatiu a rozvoju podnikania, poskytnúť konkurenčnú výhodu v porovnaní s okolitými krajinami a v konečnom dôsledku zlepšiť postavenie Slovenskej republiky v medzinárodných rebríčkoch hodnotiacich stav podnikateľského prostredia.

Zmeny sa týkajú okrem iného aj zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ZoÚ), a to povinnosti tzv. veľkých obchodných spoločností (VOS) zostavovať individuálnu účtovnú závierku (IÚZ) podľa IFRS v znení prijatom EÚ (IFRS/EÚ).

Naši odborníci na účtovné poradenstvo pre Vás pripravili detailne spracované úpravy, nájdete ich na nasledujúcom odkaze.

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign