V skratke
12. 11. 2018

Prezident vrátil novelu zákona o podpore cestovného ruchu

Prezident SR vrátil novelu zákona o podpore cestovného ruchu, ktorú na októbrovej schôdzi schválil parlament. Novela upravuje problematiku rekreácie zamestnancov, a okrem iného zavádza rekreačné poukazy ako nový nástroj financovania rozvoja cestovného ruchu.

Daňové a právne oddelenie

Novela zákona o podpore cestovného ruchu nepriamo novelizuje viacero právnych predpisov, o.i. aj Zákonník práce, kde definuje viaceré podmienky poskytovania rekreačného príspevku:

  • povinnosť poskytnúť rekreačný príspevok platí pre zamestnávateľov s viac ako 49 zamestnancami,

  • rekreačný príspevok sa poskytuje na žiadosť zamestnanca,

  • príspevok je vo výške 55 % oprávnených nákladov, maximálne však 275 eur na rok u zamestnanca pracujúceho na plný pracovný úväzok (pri čiastočnom úväzku sa rekreačný príspevok pomerne kráti),

  • rekreačný príspevok môže byť poskytnutý formou rekreačného poukazu alebo aj bez neho - formou výplaty príspevku po preukázaní nároku a predložení dokladov.

Daňové dôsledky rekreačného príspevku upravuje novela zákona o dani z príjmov, ktorá je tiež súčasťou novely zákona o podpore cestovného ruchu. O ďalšom vývoji legislatívneho procesu vás budeme informovať.

 

Zdieľať článok
LinkedIn