V skratke
14. 5. 2020

Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov upravuje aj nariadenie vlády

Vláda 30. apríla schválila Nariadenie vlády SR č. 104/2020 Z.z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou, ktoré bolo ten istý deň zverejnené v Zbierke zákonov.

Daňové a právne oddelenie

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

 

Nariadenie má za cieľ zabezpečiť, aby daňovníci nemuseli počas obdobia pandémie platiť vyššie preddavky na daň z príjmov ako doteraz. Ako z neho vyplýva, daňovníci, ktorí podali daňové priznania za rok 2019 počas obdobia pandémie a nepodali vyhlásenie o splnení podmienok pre neplatenie preddavkov pri poklese tržieb, platia preddavky na daň na základe podaného daňového priznania, ak výška preddavku na daň vypočítaná podľa takto podaného daňového priznania je nižšia ako výška preddavku vypočítaná na základe poslednej známej daňovej povinnosti za rok 2018.

Tento postup sa neuplatní v prípade platenia preddavkov inak na základe rozhodnutia správcu dane.

 

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign