V skratke
7. 2. 2019

Parlament schválil zmenu podmienok oslobodenia 13. platu

Dňa 30.1.2019 bol v Národnej rade SR schválený zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Tento zákon obsahuje aj novelu zákona o dani z príjmov, v ktorej upravuje podmienky oslobodenia 13. platu zamestnancov vo výške 500 eur. Aby bolo možné uplatniť oslobodenie do výšky 500 eur, 13. plat nebude musieť byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca ako to bolo podľa doterajšieho znenia, ale len vo výške najmenej 500 eur. Ostatné podmienky, ako aj podmienky na oslobodenie 14. platu, ostávajú nezmenené.

Daňové a právne oddelenie
Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign