V skratke
14. 5. 2020

Parlament schválil v poradí už tretiu novelu Lex Corona

V parlamente bola včera (13. mája 2020) schválená v poradí už tretia novela zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, tzv. „Lex Corona“.

Daňové a právne oddelenie

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Cieľom novely zákona je rozšíriť finančné opatrenia na zmiernenie vplyvov pandémie o finančnú pomoc na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov. Prijať takéto opatrenie umožňuje Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19, schválený Európskou komisiou.

Navrhovaná pomoc bude vo forme záruky za úver a vo forme odpustenia poplatku za záruku a jej poskytovateľom bude Exportno-importná banka Slovenskej republiky a fondy spravované spoločnosťou Slovak Investment Holding, a. s.

Novela reaguje aj na postupné uvoľňovanie karanténnych opatrení a umožňuje vo vopred stanovenom termíne pokračovať správnym orgánom v konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré boli prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie.

Novelu zákona ešte musí podpísať prezidentka SR, účinnosť nadobudne vyhlásením v Zbierke zákonov.

 

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign