V skratke
20. 11. 2019

Novely daňových právnych predpisov vyšli v Zbierke zákonov

Novely daňových právnych predpisov, ktoré boli schválené na októbrovej schôdzi NR SR, vyšli v Zbierke zákonov. Zároveň boli zverejnené Opatrenia MF SR, ktoré stanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov a dani z pridanej hodnoty.

Daňové a právne oddelenie

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

V Zbierke zákonov boli zverejnené nasledovné novely daňových právnych predpisov:

  • Novela zákona o DPH
  • Novela zákona o správe daní (daňový poriadok)
  • Novela zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
  • Novela zákona o účtovníctve

Zároveň boli zverejnené Opatrenia MFSR, ktoré stanovujú nové vzory daňových priznaní k dani z príjmov a dani z pridanej hodnoty.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign