V skratke
19. 6. 2019

Ministri financií EÚ mali stretnutie k vývoju dane z finančných transakcií

Ministri financií na stretnutí Rady EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) diskutovali aktuálny vývoj dane z finančných transakcií. Súčasný stav prezentovala skupina členských štátov, vrátane Slovenska, ktorá pracuje na príprave dane cez tzv. inštitút posilnenej spolupráce.

Daňové a právne oddelenie

Daň z finančných transakcií je na EÚ úrovni diskutovanou témou už veľa rokov. Keďže jej návrh nikdy nedosiahol väčšinovú podporu, ďalšie diskusie o jej rámci pokračovali cez inštitút posilnenej spolupráce 10 členských štátov. V súčasnosti sa všetky zúčastnené krajiny zhodli na návrhu dane z finančných transakcií na základe francúzskeho modelu a na možnosti rozdeliť výnosy tejto dane medzi krajiny, ktoré jej zavedenie podporujú. V prípade schválenia návrhu právneho textu desiatimi spolupracujúcimi členskými štátmi bude tento návrh predložený na rokovanie ministrov všetkých členských štátov EÚ, s cieľom dosiahnuť potrebnú jednomyseľnú zhodu.

 

Zdieľať článok
LinkedIn