Zo sveta
15. 4. 2020

Koronakríza vytvára daňové a odvodové nejasnosti pri cezhraničnom zamestnávaní

OECD, Európska komisia a aj jednotlivé štáty naďalej poskytujú nové informácie o tom, ako riešiť cezhraničné problémy týkajúce sa daní a odvodov vznikajúce pre obmedzenia z dôvodu COVID-19. Spoločne zastávajú postoj, že dočasné zmeny, ktoré sú dôsledkom súčasnej pandémie, by nemali viesť k významným zmenám v oblasti daní a odvodov. Mnoho otázok však zostáva otvorených.

Ivana Soboličová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Pandemická kríza COVID-19 vyvoláva veľa problémov v cezhraničných situáciách; sú to napr. zamestnanci uviaznutí v krajine, ktorá nie je krajinou ich bydliska; zamestnanci, manažment alebo predajcovia, ktorí musia pracovať z inej krajiny, ako sa očakávalo, alebo z inej krajiny, ako je krajina sídla spoločnosti atď. Príslušné inštitúcie hľadajú odpovede na tieto otázky:

  • OECD zastáva názor, že daňová rezidencia jednotlivcov uviaznutých v krajine, inej ako je krajina ich daňovej rezidencie, by sa nemala zmeniť kvôli dočasnému bydlisku v inej krajine.
  • OECD uvádza, že dočasná zmena miesta výkonu práce zamestnancov z dôvodu krízy COVID-19 by nemala viesť k vzniku stálej prevádzkarne zamestnávateľa. Podobne by dočasné uzatváranie zmlúv zamestnancami alebo obchodnými zástupcami, ktorí pracujú doma z dôvodu krízy COVID-19, nemalo zakladať nové stále prevádzkarne.
  • Cezhraniční pracovníci, ktorí sa zdržiavajú v krajine svojho bydliska a dočasne nevykonávajú svoju prácu kvôli COVID-19 (pričom naďalej poberajú príjem z dôvodu stimulačných balíkov), by mali zdaňovať takýto príjem bez výkonu práce v krajine, kde zvyčajne vykonávajú svoju prácu.
  • Zamestnanci alebo vyslaní pracovníci, ktorí pracujú z domu v inom členskom štáte EÚ, ako je štát v ktorom obvykle vykonávajú svoju prácu, by sa mali naďalej riadiť právnymi predpismi členského štátu v oblasti sociálneho zabezpečenia tak ako pred krízou COVID-19.

Zverejnené informácie majú všeobecný charakter a v praxi samozrejme vznikajú aj odlišné a zložitejšie situácie. Napríklad ak sa nová pracovná zmluva pre zahraničného zamestnanca začala počas pandémie, pričom zamestnanec sa v súčasnosti nemôže presťahovať do krajiny svojho nového zamestnania; mal alebo nemal by sa naďalej riadiť právnymi predpismi členského štátu v oblasti sociálneho zabezpečenia ako pred krízou COVID-19? A ako pristupovať k zdaňovaniu príjmu za prácu dočasne vykonávanú z domu v inej krajine, ako je sídlo zamestnávateľa?

Ide o komplexnú a aktuálnu tému, najmä v prípade zamestnancov, ktorí v dôsledku situácie spojenej s COVID-19, pracujú pre slovenské spoločnosti zo svojho bydliska v Rakúsku. Túto problematiku rieši aj Slovenská komora daňových poradcov v spolupráci so Slovensko- Rakúskou obchodnou komorou, Slovensko-Nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou a Americkou obchodnou komorou na Slovensku. V spoločnej iniciatíve poukazujú na záťaž rakúskej legislatívy zameranej na zdaňovanie rakúskych rezidentov pracujúcich zo svojho bydliska pre zahraničných zamestnávateľov (https://skdp.sk/webnew/main.nsf/0/6AFC48DCDFD1264CC1258545002D35F4?opendocument).

Inštitúcie pokračujú v snahe zmierniť neplánované dôsledky a možnú záťaž, ktoré vznikajú v dôsledku krízy COVID-19. Otázky však často vynikajú rýchlejšie ako prichádzajú odpovede od príslušných inštitúcií. V prípade, že potrebujete prediskutovať naliehavé problémy spojené so situáciou COVID-19, neváhajte nás kontaktovať.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign