V skratke
17. 2. 2021

Dočasné uplatnenie nulovej sadzby DPH na vybrané osobné ochranné prostriedky

V období od 12. februára 2021 do 30. apríla 2021 sa na dovoz týchto tovarov z tretích krajín, nadobudnutie z iného členského štátu EÚ, ako aj dodanie v SR uplatní nulová sadzba DPH.

Zuzana Šidlová

Dňa 12. februára 2021 nadobudla účinnosť novela zákona Lex Corona, ktorou sa zavádza nulová sadzba DPH na vybrané osobné ochranné prostriedky slúžiace na zabezpečenie vyššieho stupňa ochrany dýchacích orgánov. Táto nulová sadzba DPH sa uplatní do 30. apríla 2021.

Keďže nulovú sadzbu DPH slovenský zákon o DPH nestanovuje a jedná sa o dočasné opatrenie, FRSR vydalo informáciu, podľa ktorej sa nebude meniť vzor DPH priznania a nadobudnutie takýchto tovarov z iných členských štátov EÚ a ich dodanie v SR sa bude vykazovať na riadku 13 DPH priznania (rovnako ako oslobodené plnenia). Tieto transakcie zároveň nebudú vykazované v kontrolnom výkaze.

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign