V skratke
1. 3. 2019

Daňový kalendár 2019 - najdôležitejšie dátumy v marci

Prinášame vám prehľad najdôležitejších daňových termínov, ktoré treba dodržať v marci 2019.

Daňové a právne oddelenie
12. marec 2019 (utorok)
  • doručenie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti zamestnancovi zamestnávateľom za predchádzajúci rok (ak zamestnávateľ nerobí ročné zúčtovanie)
15. marec 2019 (piatok)
  • odvod a oznámenie daňovému úradu o odvedení dane z príjmu vyberanej zrážkou za február 2019
  • odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za február 2019 a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu
  • podanie hlásenia o prijatí/odoslaní tovaru v rámci EÚ (intrastat hlásenie) za predchádzajúci mesiac colnému úradu
20. marec 2019 (streda)
  • registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla predchádzajúci mesiac obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
25. marec 2019 (pondelok)
  • podanie daňového priznania k DPHa splatnosť DPHza február 2019 – mesační platitelia
  • podanie súhrnného výkazu za február 2019 pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intra-komunitárne dodanie tovaru a dodanie služieb v rámci EÚ*
  • podanie kontrolného výkazu za február 2019 – mesační platitelia
  • podanie daňového priznania colnému úradu a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov; tabakových výrobkov; minerálneho oleja; elektriny, uhlia a plynu za predchádzajúci mesiac
  • spotrebná daň z liehu – lehota na elektronické oznámenie údajov z evidencie spotrebiteľských balení colnému úradu (platí pre osobu oprávnenú na distribúciu spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu)

Kompletný kalendár na rok 2019 nájdete na tomto odkaze. 

Poznámky:

*Štvrťročne môžu súhrnný výkaz podávať platitelia, ak hodnota intra-komunitárne dodaných tovarov nepresiahla v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur. Zdaniteľné osoby registrované pre DPH podľa §7 alebo §7a) sú povinné podať súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodali službu s miestom dodania v inom členskom štáte,ak osobou povinnou platiť daň je príjemca. Zdaniteľné osoby registrované pre DPH podľa §7 alebo §7a sú tiež povinné podať štvrťročne súhrnný výkaz ak sa zúčastnia na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ a hodnota tovarov nepresiahla v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur

Zdieľať článok
LinkedIn