Späť na články

Stravné a cestovné náhrady čakajú ďalšie zmeny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo ďalší návrh na zvýšenie súm stravného a kilometrovného. Vyplýva to zo štatistických údajov o pokračujúcom raste cien, ktoré sa zohľadňujú pri výpočte súm stravného.

Ako sme Vás informovali v predchádzajúcom vydaní, od 1. mája 2022 vstúpili do platnosti nové sumy stravného a kilometrovného. Podľa zverejnených návrhov sa opätovne upravia sumy stravného, ako aj výška základnej náhrady pri použití vlastného vozidla pri pracovnej ceste.

Návrhy oboch opatrení sú aktuálne predložené na medzirezortné pripomienkové konanie do 7. júla 2022. Ich predpokladaná účinnosť je navrhovaná na 1. septembra 2022. 

Materiály nájdete zverejnené na portáli SLOV-LEX (návrh Opatrenia o sumách stravného, návrh Opatrenia o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách). O schválenom znení a ďalšom vývoji zmien v oblasti stravovania Vás budeme informovať.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať