Späť na články

Slovensko podpísalo rámcovú dohodu EÚ pre cezhraničných pracovníkov

Slovenská republika podpísala rámcovú dohodu pre oblasť sociálneho poistenia pri cezhraničnej „práci na diaľku“ (telepráci) v rámci EÚ.

Dňa 6. júna 2023 podpísalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky multilaterálnu Rámcovú dohodu pre aplikáciu článku 16 (1) Nariadenia (ES) č. 883/2004 pre oblasť sociálneho poistenia pri cezhraničnej „práci na diaľku“ (telepráci). Rámcovú dohodu k 1. júlu 2023 podpísali zatiaľ tieto krajiny:

 • Belgicko
 • Česká republika
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Holandsko
 • Chorvátsko
 • Lichtenštajnsko
 • Luxembursko
 • Malta
 • Nemecko
 • Nórsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rakúsko
 • Slovenská republika
 • Španielsko
 • Švajčiarsko
 • Švédsko

Rámcová dohoda je pre tieto krajiny účinná od 1. júla 2023. Je možné, že na zoznam ešte pribudnú ďalšie krajiny EÚ.

Krajiny, ktoré dohodu podpísali, budú vo vzájomných situáciách na teleprácu z krajiny bydliska uplatňovať namiesto súčasného limitu (25%) nový limit až do 49,99%. Je však potrebné podávať žiadosť o výnimku na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak budú podmienky Rámcovej dohody splnené, táto výnimka bude môcť byť udelená až na 3 roky s možnosťou predĺženia po podaní novej žiadosti.

Ako sme vás informovali v našom predchádzajúcom článku, Slovensko a Rakúsko nedávno podpísali bilaterálnu dohodu, ktorá sa vzhľadom k tejto novinke na európskej úrovni bude aplikovať len na situácie od 1. do 30. júna 2023. 

Ak máte takéto cezhraničné situácie, radi Vám so získavaním výnimiek pomôžeme.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať