Späť na články

Sedem hlavných zmien, ktoré prináša návrh novely zákona o DPH

Ministerstvo financií SR predložilo návrh novely zákona DPH, ktorý prináša nasledujúce hlavné zmeny.

Navrhovaná novela zákona s plánovanou účinnosťou 1. júla 2024 a 1. januára 2025 (s výnimkou úpravy záznamovej povinnosti poskytovateľov platobných služieb s navrhovanou účinnosťou od 31. marca 2024) prináša:

  • zavedenie osobitnej úpravy pre malé podniky,
  • zmeny v DPH registrácii a DPH deregistrácii tuzemských aj zahraničných osôb a s tým súvisiacu úpravu lehôt na podanie DPH výkazov a vystavenie faktúr,
  • zmeny v oneskorenej DPH registrácii, ako aj v súvisiacom vykazovaní,
  • zavedenie samozdanenia pri dovoze tovaru do SR v prípade splnenia stanovených podmienok,
  • úpravu miesta dodania služieb v prípade virtuálnych podujatí,
  • zavedenie možnosti uplatniť odpočítanie DPH z nadobudnutia tovaru v SR z iného členského štátu aj na základe iného dokladu ako faktúry,
  • zníženie sumy, pri prijatí ktorej je možné vystaviť zjednodušenú faktúru (z 1 000 eur na 400 eur).

O ďalších krokoch v legislatívnom procese Vás budeme informovať.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať