V skratke
28. 9. 2022

Praktické informácie k vysielaniu zamestnancov

Prinášame Vám prehľad o povinnostiach a všeobecných pravidlách pri vysielaní zamestnancov v jednotlivých členských štátoch EÚ.

Daňové a právne oddelenie

V rámci našej siete členských firiem pripravilo KPMG Rumunsko prehľadnú a užitočnú príručku, ktorá obsahuje súhrnné informácie o aktuálnych predpisoch, všeobecných zásadách, sumách minimálnej mzdy, ako aj registračných povinnostiach na úrovni členských krajín EÚ. Stiahnite si sprievodcu pravidlami pri vyslaní pracovníkov a zistite, aké povinnosti má zamestnávateľ, ktorý vysiela zamestnanca do inej krajiny.

S cieľom správne uplatňovať pravidlá a eliminovať možné riziká odporúčame zamestnávateľom sledovať a overiť si súlad s miestnou ako aj európskou legislatívou. Daňové, právne a mzdové otázky je potrebné posúdiť pred začiatkom vyslania. Neváhajte kontaktovať našich odborníkov z oddelenia globálnej mobility a imigračných služieb, ktorí sú pripravení riešiť Vaše otázky.

V súvislosti s prácou zo zahraničia pripravujeme tiež v spolupráci s KPMG Česká republika odborný seminár na tému povinností pri práci na diaľku zo zahraničia v rôznych situáciách. Podelíme sa o praktické skúsenosti a legislatívny rámec z pohľadu obidvoch krajín v oblasti daní, poistenia a pracovného práva. Bližšie informácie a prihlasovací formulár nájdete na tomto linku.

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign