V skratke
7. 2. 2019

Povinnosť podať návrh na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Od 1.novembra 2018 je každá spoločnosť zapísaná do obchodného registra pred 31. októbrom 2018 povinná podať návrh na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra najneskôr do 31. decembra 2019 pod hrozbou pokuty až do výšky 3 310 eur. Táto povinnosť sa nevzťahuje na spoločnosti registrované v Registri partnerov verejného sektora. Nové spoločnosti, zapísané v obchodnom registri po 31. októbri 2018 nebudú zapísané do obchodného registra bez identifikácie konečného užívateľa výhod. Informácia o konečnom užívateľovi výhod je zapisovaná do neverejnej časti obchodného registra.

Daňové a právne oddelenie
Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign