V skratke
27. 10. 2021

Obojsmerná elektronická komunikácia od 1. januára 2022

Finančná správa SR informovala o blížiacom sa spustení očakávaného obojsmerného elektronického doručovania. Od 1. januára 2022 by sa mal podľa zákona o e-Governmente zmeniť spôsob komunikácie medzi správcom dane a daňovými subjektmi – zasielanie úradných dokumentov v listinnej podobe nahradia elektronické schránky.

Marianna Dávidová
Soňa Vojteková

Zvyšovanie úrovne elektronických služieb je dlhodobo jednou z priorít finančnej správy. O prechode na bezpapierovú komunikáciu sa diskutuje už od roku 2015, reálne sa zaviedla v roku 2016 len v oblasti spotrebných daní. Postupným novelizovaním zákona o e-Governmente pokryla finančná správa elektronickú komunikáciu s daňovými subjektmi aj v oblasti hazardných hier. Podania výhradne v elektronickej podobe sú od roku 2018 povinné pre väčšinu daňovníkov, no daňové úrady im dodnes zasielajú množstvo písomností v papierovej forme.

Do konca roka 2020 bola z technických dôvodov pre orgány finančnej správy stanovená výnimka z povinnosti elektronického doručovania. Nedostatočná úroveň technickej pripravenosti si vyžiadala predĺžiť toto obdobie až do 31. decembra 2021.

Od 1. januára 2022 bude podľa tlačovej správy FR SR v platnosti nové fungovanie ich vzájomnej komunikácie s daňovníkmi. Odosielanie úradných písomností zo strany finančnej správy bude po novom spravované prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy „slovensko.sk“. Pre úspešné prihlásenie je potrebné aktivovať elektronickú schránku vrátane emailových alebo SMS notifikácií o prijatej pošte. V prípade neaktívnej elektronickej schránky bude na doručenie dokumentov slúžiť automatizovaný modul „Centrálne úradné doručovanie“, ktoré umožní zaslať aj listinnú podobu elektronického dokumentu.

V tejto súvislosti pripravuje finančná správa videonávody a materiály s bližšími informáciami. Orgány daňovej správy sa tak priblížia k naplneniu cieľa o vedení svojej agendy v elektronickej podobe.

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign