Späť na články

Nové sumy stravného a kilometrovného sú v platnosti

V Zbierke zákonov boli uverejnené dve opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR („MPSVR SR“), ktoré zvyšujú sumy stravného a sumy základných náhrad za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách. Výška stravného aj kilometrovného sa upravuje druhý krát v priebehu roka 2022. Prinášame Vám aktuálny prehľad zmien účinných od septembra 2022.

Dňa 6. augusta 2022 boli v Zbierke zákonov zverejnené dve Opatrenia MPSVR SR o zvýšených sumách stravného a sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Ako sme avizovali už v predchádzajúcom článku, od 1. septembra 2022 platia upravené sumy stravného pri služobných cestách v nasledovných výškach:

  • 6,40 EUR pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 9,60 EUR pre časové pásmo nad 12 až 18 hodín,
  • 14,50 EUR pre časové pásmo nad 18 hodín.

Výška základnej náhrady pri použití vlastného vozidla za každý kilometer jazdy sa zvyšuje nasledovne:

  • z 0,059 eura na 0,063 EUR pre jednostopové vozidlá a trojkolky,
  • z 0,213 eura na 0,227 EUR pre osobné cestné motorové vozidlá.

Úprava hodnoty stravného pri pracovných cestách ovplyvnila aj výšku príspevkov zamestnávateľa na každý zo zákonných spôsobov stravovania zamestnancov. Zamestnancom je poskytnutý v rovnakej výške bez ohľadu na to, či si zvolili formu stravovacích poukážok alebo finančný príspevok.

Vzhľadom k navýšeniu stravného dochádza v zmysle Zákonníka práce k novému vyčísleniu základných veličín:

  • minimálny príspevok zamestnávateľa / finančný príspevok sa zvyšuje z 2,48 EUR na 2,64 EUR;
  • maximálny príspevok zamestnávateľa / finančný príspevok sa zvyšuje z 3,30 EUR na 3,52 EUR;
  • minimálna hodnota stravnej poukážky stúpla z 4,50 EUR na 4,80 EUR.

Finančná správa v tejto súvislosti aktualizovala metodický pokyn k stravovaniu zamestnancov, ktorý nájdete na nasledujúcom linku.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok