Späť na články

Navýšenie podpory pre zamestnávateľov zo systému skrátenej práce („Kurzarbeit“)

Vláda SR uvoľnila dodatočné finančné prostriedky pre účely poskytovania podpory v čase skrátenej práce.

Vláda SR uznesením č. 613/2022 zo dňa 5.10.2022 uvoľnila na návrh Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR“) dodatočných 5 miliónov EUR pre účely poskytovania podpory v čase skrátenej práce pre rok 2022.

V dôsledku vojenského konfliktu na Ukrajine a z neho prameniacich dôsledkov nemôžu niektorí zamestnávatelia prideľovať prácu svojim zamestnancom v plnom rozsahu. Využívajú teda systém skrátenej práce a žiadajú o finančnú pomoc.

Podľa informácií od MPSVaR už ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny za mesiace marec až august podporilo 235 žiadateľov sumou 19 444 995,57 EUR, ktoré slúžia na zachovanie takmer 76 000 pracovných miest. V procese schvaľovania je ďalších približne 60 žiadostí s podporou pre takmer 4 000 pracovných miest.

Z pôvodného rozpočtu na rok 2022 vo výške 20 miliónov EUR vďaka rozsiahlej podpore je k dispozícií zostatok k 23.8.2022 iba vo výške približne 1 milióna EUR. Z tohto dôvodu musela o dodatočnom navýšení rozhodnúť Vláda SR, ktorá je na navýšenie pôvodného rozpočtu oprávnená na základe § 12 ods. 2 zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať