Dane
9. 12. 2020

Kontrola mobility (nielen) po koronakríze

Pandémia COVID-19 výrazne ovplyvnila miesto výkonu práce mnohých zamestnancov. Práca z domu sa stala „novým štandardom“, avšak prináša so sebou viaceré riziká a príslušná legislatíva a jej interpretácia podlieha neustálym zmenám.

Ivana Soboličová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Práca z domu, predovšetkým pokiaľ sa vykonáva v inej krajine, ako je sídlo zamestnávateľa, prináša viaceré riziká. Počas pandémie sa viaceré vyslania zamestnancov zastavili, zrušili, či predĺžili. Pri každej takejto zmene však treba situáciu opätovne posúdiť.

Legislatívna úprava v cezhraničných situáciách je komplexná. Ide hlavne o daň z príjmov, pracovné právo, sociálne a zdravotné zabezpečenie, legislatívu EÚ aj lokálnu legislatívu domácej a prijímajúcej krajiny. Regulácie sa neustále novelizujú a nové povinnosti naďalej pribúdajú.

Viete aké sú riziká pri nedodržaní povinností?

 • Pokuty pre spoločnosť či zamestnanca v prípade kontroly/inšpekcie
 • Výplata vyššej alebo nižšej čistej mzdy zamestnancom
 • Negatívny efekt na cash flow
 • Riziko nedôvery zamestnancov a ich nespokojnosť
 • Možné dôsledky na korporátne zdaňovanie (stále prevádzkarne)

Odporúčame vám overiť si vaše povinnosti rýchlou kontrolou:

 1. Má vaša spoločnosť pridelených/vyslaných zamestnancov do SR/ zo SR?
 2. Má vaša spoločnosť zamestnancov, ktorí sú zodpovední za viaceré krajiny?
 3. Máte zamestnancov s bydliskom mimo územia SR, napríklad v pohraničných oblastiach v Rakúsku, v Maďarsku alebo Českej republike?
 4. Ostali vaši zamestnanci z dôvodu COVID-19 pracovať z inej krajiny, ako bolo pôvodne dohodnuté?
 5. Má vaša spoločnosť zahraničných konateľov, vedúceho prevádzkarne, o.z. a pod?

Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali áno, odporúčame vám kontrolu vašich povinností. S cieľom predísť nepríjemným situáciám a minimalizovať vyššie uvedené riziká ponúkame nasledovné riešenia:

 • Kontrola nastavenia vyslaní či práce z domu v cezhraničných situáciách a ich súladu s legislatívou
 • Pomoc s posúdením komu spoločnosť tento rok nemôže vykonať ročné zúčtovanie dane
 • Kontrola výpočtu daní, odvodov alebo cestovných náhrad
 • Poukázanie na ďalšie mzdové a oznamovacie povinnosti
 • Kontrola, či je evidencia vedená pre všetkých, kde spoločnosť má takúto povinnosť- i tých, ktorí nie sú právnymi zamestnancami
 • Výpočet preddavkov v komplexnejších situáciách
 • Príprava dokumentácie, pracovných zmlúv, vysielacích listov
 • Asistencia v prípade kontroly alebo inšpekcie
 • Školenia pre Vaše HR či mzdové oddelenie

V prípade nejasností, či vaša spoločnosť postupuje v súlade s legislatívou, nás kontaktujte a my vám radi poradíme.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign