Zo sveta
27. 6. 2022

Európska smernica DAC7 v slovenskej legislatíve

Prinášame Vám prehľad novozavedených oznamovacích povinností pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem vyplývajúcich z európskej smernice DAC7. Informácie by mali pomôcť orgánom finančnej správy overiť zdaňovanie príjmov v digitálnej oblasti.

Zuzana Blažejová

Zo sveta
26. 5. 2022

Aktuálny prehľad o vývoji globálnej minimálnej dane

Nová medzinárodná smernica EÚ o minimálnej úrovni zdaňovania nadnárodných spoločností sa pravdepodobne odkladá na rok 2024. Pôvodne stanovený termín implementácie do roku 2023 zabrzdili diskusie o dolaďovaní technických detailov. Súčasné francúzske…

Marianna Dávidová,

Soňa Vojteková

Zo sveta
23. 3. 2022

EÚ zverejnila najnovšie úpravy v zozname nespolupracujúcich krajín

Rada ECOFIN na svojom februárovom zasadnutí rokovala o aktualizácii tzv. Blacklistu, ktorým pravidelne vyhodnocuje stav spolupráce v daňovej oblasti. Po najnovšej revízii došlo k zmenám na tzv. monitorovacej sivej listine, ktorá sa rozšírila o desať…

Marianna Dávidová,

Soňa Vojteková

Zo sveta
26. 1. 2022

Vývoj právnych predpisov EÚ v oblasti sociálneho poistenia

Pandemická situácia sa v mnohých krajinách opäť zhoršuje. Téma práce z domu je čoraz aktuálnejšia. Zložitosť a administratívna záťaž sa zvyšujú. Cezhraničná mobilita zamestnancov môže viesť k  nedodržiavaniu právnych predpisov. Ich dodržanie je však…

Ivana Soboličová

Zo sveta
29. 9. 2021

Daň z príjmov právnických osôb a ESG

Vzhľadom na zvýšený záujem o podnikateľské praktiky v globálnom meradle nikdy nebola udržateľnému spôsobu podnikania prisudzovaná väčšia dôležitosť ako v súčasnosti. Viaceré spoločnosti vyvíjajú udržateľné podnikateľské praktiky a investori smerujú…

Zuzana Blažejová

Zo sveta
25. 6. 2021

Čo prinesie nová reforma zdaňovania podnikov na európskej úrovni

Európska komisia vydala dňa 18. mája 2021 „Oznámenie o zdaňovaní podnikov v 21. storočí“. Dokument nadväzuje na aktuálne diskusie o medzinárodných daňových pravidlách a zároveň predstavuje vlastnú daňovú agendu, cieľom ktorej je pokračovať v boji…

Marianna Dávidová,

Soňa Vojteková

Webdesign