V skratke
24. 1. 2018

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

Finančná správa zverejnila vzor Oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej ako aj fyzickej osoby. Daňovníci, ktorí sa rozhodnú predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania sú od 1.1.2018 povinní používať…

Daňové a právne oddelenie

V skratke
23. 1. 2018

Účtovné poradenstvo - novinky január 2018

V decembri 2017 boli prijaté novely viacerých účtovných predpisov pre podnikateľov – postupov účtovania pre podnikateľov a opatrení k účtovnej závierke podnikateľov.

Andrea Šikulová

V skratke
18. 11. 2017

Jednou vetou

V Zbierke zákonov vyšla novela obchodného zákonníka, novela daňového poriadku, novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov a novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja.

Daňové a právne oddelenie

V skratke
25. 9. 2017

V skratke

Vláda na svojom rokovaní 20. septembra schválila novelu zákona o DPH.

Daňové a právne oddelenie