Právo
8. 12. 2022

Prehľad 10 najdôležitejších zmien Zákonníka práce v roku 2022

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce („Zákonník práce“) ako základný pracovnoprávny predpis bol v roku 2022 novelizovaný až šesťkrát. Prijaté zmeny a doplnenia reflektujú na transpozíciu európskych smerníc alebo potrebu riešenia aplikačných…

Milina Schifferdeckerová,

Andrej Žabka

Právo
28. 9. 2022

Zmeny v oblasti nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

Ministerstvo hospodárstva SR prináša balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia (známy tiež ako „Kilečko 2“). Jeho súčasťou je celkovo 198 opatrení, ktoré zahŕňajú aj zmeny v oblasti nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Nová…

Milina Schifferdeckerová,

Matúš Sklenár

Právo
28. 9. 2022

Čo prináša nový zákon o riešení hroziaceho úpadku?

Nový zákon o riešení hroziaceho úpadku upravuje preventívne opatrenia s cieľom poskytnúť dlžníkom pomoc v čase im hroziaceho úpadku. Zavádza tiež zmeny v právnej úprave konkurzu a reštrukturalizácie.

Milina Schifferdeckerová,

Richard Bauer

Právo
26. 5. 2022

Zmeny, ktoré prináša nový stavebný zákon

Zákon o výstavbe a Zákon o územnom plánovaní, ktoré boli schválené po takmer piatich desaťročiach od prijatia pôvodnej legislatívy, nadobudnú účinnosť v roku 2024. Cieľom novej právnej úpravy je odstránenie nedostatkov doterajšej legislatívy a…

Milina Schifferdeckerová,

Lenka Miklóssyová

Webdesign