Späť na články

Finančná správa predstavila novú elektronickú službu

Dňa 15. apríla 2021 sprístupnila Finančná správa SR na svojom webovom portáli online bezplatný nástroj na zlepšenie daňovej disciplíny. Služba nazvaná saldokonto umožňuje daňovníkom vstúpiť do systému Finančnej správy a získať tým aktuálny prehľad o stave plnenia ich daňových povinností.

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Nové opatrenie má prispieť k využívaniu elektronických služieb finančnej správy. Daňovník získava možnosť jednoduchšie sa zorientovať a skontrolovať stav účtu či svojich záväzkov v podobe evidencie nedoplatkov, neuhradených predpisov, preplatkov alebo preddavkov. Zverejnené dáta zároveň upozornia na splatnosť daní v zákonnej lehote spolu s platobnými inštrukciami, čo napomôže k efektívnejšiemu výberu daní.

Saldokonto v prehľadnej forme zobrazuje osobný účet daňového subjektu s dôkladným vyčíslením položiek pre jednotlivé typy daní. Jeho úlohou je poskytnúť daňovníkom komplexný prístup k užitočným informáciám v nasledovnej štruktúre:

  • výpis z osobného účtu („OÚD“) – informuje o stave neuhradených a uhradených predpisov, nedoplatkov, preplatkov, či preddavkov. K príslušnej dani sa zobrazia detailné údaje o celkovej sume, vyrubenej a uhradenej čiastke a neuhradených sumách pred a po splatnosti.
  • platenie daní - poskytuje podrobné informácie o platení jednotlivých daní, spôsobe platenia daní a poplatkov, číslach účtov v štátnej pokladnici, variabilných a špecifických symboloch.

Údaje by sa v novom systéme mali premietnuť postupne podľa spracovaných daňových priznaní s avizovaným termínom do konca mája. Finančná správa zobrazí:

  • históriu úhrad po dobu jedného roka
  • históriu platieb uhradených po lehote splatnosti po dobu jedného roka po dátume poslednej úhrady
  • prehľad histórie preddavkov po dobu dvoch rokov

K údajom saldokonta majú prístup daňové subjekty, ktoré komunikujú s finančnou správou elektronicky. Jednotlivé informácie sú dostupné aj pre štatutárneho zástupcu alebo splnomocneného zástupcu na základe udelenej všeobecnej plnej moci.

V rámci digitalizácie finančnej správy sú naplánované ďalšie kroky a vylepšenia, ktoré by sa mali realizovať do konca roka 2021.

Bližšie informácie o saldokonte nájdete v tlačovej správe Finančnej správy SR.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok