Zo sveta
30. 1. 2020

Európska komisia zverejnila Vysvetlivky k novým opatreniam v oblasti DPH –“Quick Fixes”

Európska komisia zverejnila 20. decembra 2019 finálne znenie Vysvetliviek k opatreniam na harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v oblasti DPH – „Quick Fixes“, ktoré mali členské štáty EÚ implementovať do svojej vnútroštátnej legislatívy s účinnosťou od 1. januára 2020.

Elvíra Ungerová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Cieľom tohto dokumentu je dosiahnuť lepšie pochopenie nových pravidiel v nasledovných oblastiach:

  • call-off stock,
  • reťazové transakcie,
  • oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu EÚ,
  • preukazovanie prepravy tovaru do iného členského štátu EÚ na účely uplatnenia tohto oslobodenia.

Vysvetlivky boli najskôr vydané v anglickom jazyku. Vo všetkých úradných jazykoch členských štátov EÚ by mali byť k dispozícii do konca marca 2020.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign