Zo sveta
15. 4. 2020

EÚ: Odpustenie cla a DPH na dovezené zdravotnícke vybavenie (COVID-19)

Európska komisia schválila dočasné upustenie od ciel a DPH pri dovoze masiek a ochranných prostriedkov, testovacích súprav a iného zdravotníckeho vybavenia ako pľúcnych ventilátorov z tretích krajín.

Zuzana Šidlová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Európska komisia schválila žiadosti členských štátov EÚ a Spojeného kráľovstva zasiahnutých pandémiou koronavírusu (COVID-19) o dočasné upustenie od ciel a DPH pri dovoze masiek a ochranných prostriedkov, testovacích súprav a iného zdravotníckeho vybavenia ako pľúcnych ventilátorov z tretích krajín.

Toto opatrenie bude platiť šesť mesiacov, a to retroaktívne od 30. januára 2020, s možnosťou ďalšieho predĺženia.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_575

 

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign