Dane
29. 9. 2021

Ako zabezpečiť súlad s legislatívou pri home office zo zahraničia?

Nové formy výkonu práce do budúcna - výrazné zmeny v pracovnej oblasti.

Ivana Soboličová

Mnohí zamestnanci, ktorí z dôvodu pandémie momentálne pracujú z iného miesta ako miesta svojho obvyklého výkonu práce, by aj v budúcnosti uvítali viac flexibility, ktorú im možnosť pracovať z akéhokoľvek miesta nepochybne priniesla. Zamestnávatelia taktiež vnímajú pozitívne stránky, ktoré práca na diaľku priniesla, vrátane vyššej spokojnosti zamestnancov, flexibility či znížených nákladov.

Aj keď si zamestnávatelia naplno uvedomujú benefity spojené s nárastom flexibility či produktivity, ako aj širším okruhom potenciálnych zamestnancov do budúcna, práca zo zahraničia bezpochyby prináša aj viaceré riziká a povinnosti. Sú to najmä daňové, právne a mzdové otázky, ktoré je potrebné posúdiť ešte pred tým, ako zamestnanec začne pracovať zo zahraničia.

Zamestnanci si želajú pracovať z inej krajiny z rôznych dôvodov. Jedným z dôvodov môžu byť ich rodinní príslušníci, ktorí tam žijú, rekreačný dom v zahraničí, alebo jednoducho chuť cestovať či zmeniť pracovné prostredie. V rôznych krajinách platia odlišné pravidlá, a to spôsobuje odlišný dopad pre zamestnávateľa. Je preto na ňom, z ktorých krajín prácu zo zahraničia povolí, a z ktorých nie.

Väčšina zamestnávateľov v súčasnosti prehodnocuje a upravuje svoje vnútorné smernice a pravidlá k práci z domu. Pri rozhodovaní či umožnia zamestnancom pracovať zo zahraničia, respektíve, za akých podmienok bude takáto práca možná, potrebujú detailnejšiu analýzu nákladov a prínosov. Potrebujú porozumieť možným následkom, ktoré práca zo zahraničia prinesie. Stiahnite si nášho sprievodcu pravidlami pri práci zo zahraničia, ktorý vám ukáže na čo všetko máte myslieť a čomu sa v takomto prípade vyhnúť.

KPMG má celosvetovú sieť skúsených profesionálov, ktorí vám pomôžu s výzvami, ktorým čelíte a môže ponúknuť:

  • Posúdenie možných rizík a návrh opatrení pre ich minimalizovanie
  • Nastavenie interných smerníc týkajúcich sa práce z domu, proces schvaľovania a potrebných pravidiel, ktorých dodržiavanie zabezpečí súlad s legislatívou
  • Školenia pre zamestnancov z personálneho či mzdového oddelenia, inštrukcie pre ostatných zamestnancov
  • Pomoc s povinnosťami v zahraničí, registráciami a oznámeniami, mzdovou agendou, žiadosťami o vydanie certifikátu A1, či imigračnými povinnosťami.

Náklady spojené s nedodržaním pravidiel sú často vyššie než čas potrebný pre správne nastavenie. V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte.

 

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign