Dane
30. 9. 2022

Neprehliadnite pripravované zmeny v zákone o dani z príjmov

V NRSR bola počas septembrovej schôdze v prvom čítaní prerokovaná novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku, ktorá prináša viaceré významné zmeny predovšetkým v oblasti transferového oceňovania. V rámci povinnej implementácie smernice ATAD…

Zuzana Blažejová,

Marianna Dávidová,

Soňa Vojteková

Právo
28. 9. 2022

Čo prináša nový zákon o riešení hroziaceho úpadku?

Nový zákon o riešení hroziaceho úpadku upravuje preventívne opatrenia s cieľom poskytnúť dlžníkom pomoc v čase im hroziaceho úpadku. Zavádza tiež zmeny v právnej úprave konkurzu a reštrukturalizácie.

Milina Schifferdeckerová,

Richard Bauer

Dane
28. 9. 2022

Nové sumy stravného a kilometrovného sú v platnosti

Nové opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zvyšujú sumy stravného a sumy základných náhrad za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách. Výška stravného aj kilometrovného sa upravuje druhý krát v priebehu roka 2022.…

Martina Čižmariková,

Soňa Vojteková

Právo
28. 9. 2022

Zmeny v oblasti nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

Ministerstvo hospodárstva SR prináša balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia (známy tiež ako „Kilečko 2“). Jeho súčasťou je celkovo 198 opatrení, ktoré zahŕňajú aj zmeny v oblasti nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Nová…

Milina Schifferdeckerová,

Matúš Sklenár

V skratke
28. 6. 2022

Stravné a cestovné náhrady čakajú ďalšie zmeny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo ďalší návrh na zvýšenie súm stravného a kilometrovného. Vyplýva to zo štatistických údajov o pokračujúcom raste cien, ktoré sa zohľadňujú pri výpočte súm stravného.

Daňové a právne oddelenie

Webdesign